Därför är det viktigt för företagare att läsa

Som företagare och entreprenör måste man vara mångsidig och kompetent, och ett sätt att uppnå det är att förkovra sig så mycket som möjligt i böckernas värld, särskilt inom områdena ledarskap, företagande, innovation, strategi, omvärldsförståelse och psykologi. Att läsa böcker inom dessa områden kommer att göra dig till en bättre ledare och ge inspiration till nya idéer – kort sagt, det kommer att göra dig till en bättre företagare.books-441866_1280

För att det ska vara någon mening med att lägga ner många potentiella arbetstimmar på att läsa måste du dock känna motivation att lära. Om inte motivationen finns där kommer allt du läst att försvinna ur huvudet lika snabbt som du läste det, och texterna kommer inte att omvandlas till din egen kunskap, som du kan använda dig av. Enligt Charlotte Silén, som är docent i medicinsk pedagogik vid Karolinska institutet, handlar motivation om nyfikenhet och intresse, och om att sedan använda sig av det. Det är därför viktigt att inför varje bok ställa sig frågan vad man vill få ut av att läsa den. Om man vet svaret på den frågan blir man motiverad att fortsätta läsa om boken levererar det man vill, och man vet också när man ska lägga ifrån sig boken om den inte gör det.

Inspirationsböcker, där andra berättar hur de gjort för att bli framgångsrika, lönar sig nästan alltid att läsa, eftersom de ofta ger läsaren egna idéer. Det är således ett bättre sätt att komma på en plan för sitt eget företagande än att läsa en bok med tips och instruktioner, eftersom det är lättare att implementera egna idéer som kommit från inspiration än att kopiera någon annans framgångsrecept eller strategi.

Om man har anställda som man vill involvera i lärandeprocessen kan ett bra grepp vara att skapa en slags bokcirkel på jobbet, där alla anställda läser samma bok. Inför läsandet kan man reflektera i grupp över vad man behöver lära sig, och efter varje kapitel kan man diskutera hur lösningarna i boken skulle fungera i företagets verksamhet. Om du letar efter böcker som skulle passa i en sådan bokcirkel och som kan inspirera företagare bör du besöka Plusbok.se, där det just nu pågår bokrea för 2015.