Boktips: ”All marketers are liars” av Seth Godin

Seth Godin, välkänd guru i pr- och marknadsföringssammanhang, har skrivit boken ”All marketers are Liars”. Bokens fokus är marknadsföring och PR som historieberättande. Seths Godins tes, som han i boken underbygger väl, är att marknadsföring handlar om att berätta en bra historia. Gör man det tillräckligt bra så kommer konsumenterna att upprepa historien, för att till slut acceptera den som en sanning. Marknadsföraren är dels med och bygger sina kunders världsbild, och har dels som jobb att placera in sin produkt på rätt ställe i den världen. Lyckas man med detta så kommer människor även att köpa produkten som marknadsförs.

 

Var medveten om berättandets kraft
Seth Godin skriver i sin bok om hur all sanning är subjektiv och preliminär. I många sammanhang existerar ingen absolut sanning utan det är upplevelser, känslor och berättelser som styr våra uppfattningar. Seth Godin pekar på detta och uppmanar marknadsförare att bli medvetna om kraften i berättelser, och att även medvetet utnyttja den kraften. Även om bokens titel antyder att det handlar om att ljuga, så dementerar Seth Godin detta sedan själv och på sin blogg skriver han ”Not liars, storytellers”.

 

Subjektiva sanningarblir självuppfyllande profetior
Seth Godin menar att vi tror på det vi vill tro och när vi väl tror på det så tenderar det att bli sant. Vad menar han egentligen med det? Ett bra exempel är förväntningarna kraft, och placebo-effekter av olika slag. För att ta ett konkret exempel: om du tror att dyra viner är bättre än billiga viner, så är de förmodligen det. För dig. För att du tror att det är sant. Medan någon som tror att billiga viner är lika bra förmodligen också har rätt. I sin värld. I sin bok för Seth Godin väldigt intressanta resonemang kring just förväntningars, önskningars och fördomars stora inflytande på konsumenters beteenden och han ger råd kring hur man kan arbeta med berättelser för att skapa nya sanningar och förändra invanda beteenden. Som alltid när Seth Godin skriver är boken full av igenkänning och roliga exempel, och han belyser skickligt hur vi människor använder våra högst individuella sanningar och föreställningar för att manövrera i en allt mer komplex samtid.

Boktips för företagare 2